PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Návrat ke klasice. Josef Škvorecký a jeho Příběh inženýra lidských duší

Návrat ke klasice. Josef Škvorecký a jeho Příběh inženýra lidských duší

Neděle, 06.09.2015 / recenze

 

 Tento velký román, který vyšel v roce 1977 v Torontu, se setkal s velkým úspěchem. Opět se zde setkáváme s Dannym Smiřickým, Kostelcem a spoustou postav, se kterými přišel do styku v průběhu svého života. Hlavním tématem je izolace českého emigranta v Kanadě. Ve svém životě se setkává se spoustou bariér, jak jazykových, tak zeměpisných. Setkává se s ostatními emigranty, ale připadá mu zbytečné snažit se udržet české tradice v tak daleké zemi. Většina jejich setkání působí velmi humorně a groteskně.

Román má dvě dějové linie. Jedna popisuje Dannyho jako padesátiletého profesora na univerzitě. Druhá líčí život ve čtyřicátých letech v Kostelci, totální nasazení a pokusy o odboj. Obě linie spojuje Dannyho vztah se ženami. V první se to týká jeho studentky Ireny a v druhé jeho spolupracovnice Naďy. Tyto dvě linie jsou prostupovány různými epizodami hlavně ze života emigrantů. Historické pasáže jsou spíše melancholické a nelíčí brutality války.

Největším problémem Dannyho přítomnosti v Kanadě jsou názorové střety s jeho studenty. Jsou z různých částí země a mají různé názory na život. Protikladné jsou i jejich názory na svobodu a kulturu. Nejde zde jenom o konflikt generační, ale hlavně o přístup k životu. Studenti žijí jen ve své přítomnosti a nic jiného je nezajímá.

Do knihy je zařazeno velké množství dopisů Dannyho přátel z různých dob a míst. Psány jsou naprosto odlišným jazykem, který je příznačný pro tu danou osobu. Vztahují se různými způsoby k ději a určitým způsobem ho dokreslují a komentují.

Kniha je složena ze dvou dílů a sedmi kapitol. Každá z nich je uvedena jménem nějakého slavného spisovatele a jeho mottem. Z toho je patrný zájem autora o anglosaskou literaturu. O těchto autorech se hovoří v Dannyho seminářích na univerzitě a reakce jeho studentů vytváří velmi rozsáhlá řetězení asociací, která se dostávají i k nesouvisejícím věcem.

V tomto románu vystupuje velmi mnoho různých postav z různých míst a časů. K dokonalému pochopení všech vztahů je zapotřebí znalost předchozích děl, protože spousta postav jimi prostupuje. Z tohoto hlediska byla pro mě četba tohoto románu velmi obtížná a až do samého konce jsem měla v hrdinech knihy zmatek.
Jako další drobnou nepříjemnost bych označila jazyk českých emigrantů. Fonetické přepisy anglických výrazů, mnohdy počeštěných, jsou někdy obtížně srozumitelné. A čtení takových pasáží bylo zdlouhavé a nudné.

Výsledný zážitek z celé knihy jsem měla velmi dobrý. Dlouho jsem nepotkala tak zajímavě napsaný román s tak širokým záběrem témat, která obsahuje. Někoho možná bude odrazovat rozsah knihy, ale pokud se odhodláte a začtete se, tak rozhodně nebudete litovat.


Autor: Jaroslava Daňhová


Téma: Literatura

Související články

 

 
Kultura dnes


O Palečkovi

Pro děti / Dobrodružné vyprávění
Divadlo Oskara Nedbala Tábor - malý sál
29.03.2020 od 14:30 hod.

 

Velikonoční výstava 2020

Výstava / velikonoční výstava
Kulturní dům Veselí nad Lužnicí
29.03.2020 - 31.03.2020 od 14:00 hod.
vícedenní akce