PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


V Jihočeském muzeu ochutnáte Afriku

V Jihočeském muzeu ochutnáte Afriku

Úterý, 22.08.2023 / článek

 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve na doprovodnou akci Africký den k probíhající výstavě Umění černé Afriky. Africký den se koná v neděli 27. srpna od 10 hodin a vstupné je zdarma. Během neděle se můžete těšit na bohatý program pro děti i dospělé: živou africkou hudbu a tanec, africké dílny, tematické cestovatelské besedy a přednášky (Zimbabwe, Uganda, Kongo, Tengenenge), komentovanou prohlídku výstavy Umění černé Afriky s autory a další výstavy a expozice, bazar s africkými šperky nebo prodej afrických pokrmů.

Podrobný program ZDE.

Černá Afrika je část afrického kontinentu jižně od Sahary. Tvoří ji více než 40 států s různými národnostmi a tradicemi. Tradiční způsob života ale rychle mizí a svědectví o něm přinášejí už jen artefakty. Ty na svých cestách vyhledávají Jana a Viktor Ambrožovi, majitelé Zoologické zahrady ve Dvorci u Borovan, kteří tyto artefakty nyní představují v Jihočeském muzeu.

Tradiční umění má v každodenním životě afrických kmenů nezastupitelnou roli. Výrazem toho jsou rituální masky a sošky, které jsou součástí kultury každého afrického etnika. Masky hrají důležitou roli v rituálech zajišťujících potřeby kmenů v době míru i války, představují přítomnost duchovních sil při prosbách o plodnost půdy i žen, při iniciačních rituálech nebo pohřebních obřadech. Některé masky představují duchy zesnulých předků, postavy z kmenové mytologie, vládce či totemová zvířata.

Masky a sošky ve výstavě reprezentují téměř stovku afrických kmenů. Byly dovezeny z míst, kde původně vznikly a byly po léta užívány; některé z nich lze získat až po smrti jejich majitele. Sošky a masky staré Afriky pomalu mizí a jsou nahrazovány komerční produkcí určenou pro turisty, těm však chybí originální duch Afriky a patina dlouholetého užívání. Africké artefakty jsou v naprosté většině případů spojeny s duchovním světem, s rituály, slavnostními průvody a ceremoniály. Sošky představují buď předky kmene, které mají africké národy ve velké úctě, nebo jsou schránkou pro magické předměty, díky kterým propůjčují kmenovým kouzelníkům moc a promlouvají k duchům a bohům. Výstava potrvá do 1. ledna. 

O autorech 

Jana a Viktor Ambrožovi provozují od roku 2007 soukromou Zoologickou zahradu ve Dvorci u Borovan. Projekt na založení vlastní zoo připravovali mnoho let, platné licence dosáhli za podpory rodiny, přátel, díky příznivcům zvířat i zvířatům samotným, které již v té době chovali.

Největšího úspěchu dosáhli v chovu lvů, kterému se věnují od roku 1990, dnes jejich zoo návštěvníkům představuje široké spektrum druhů afrických zvířat včetně vzácných a ohrožených druhů a jedinečné kolekce kober.

Ambrožovi jsou vášnivými chovateli a obdivovateli přírody. Zajímají se o faunu i flóru celého světa, ale největší zalíbení našli v africkém kontinentu. První cestu do Afriky podnikli v roce 2013, kdy navštívili Ugandu. Vrátili se nadšení a plni neskutečných zážitků; Afrika se postupně stala jejich pomyslným druhým domovem a do Ugandy se pravidelně vracejí za přáteli.

Cesty do přírodních rezervací a národních parků jsou inspirací a motivací, které přenášejí do atmosféry vlastní zoologické zahrady. Na svých cestách se často setkávají s tím, že zvířata sice žijí v překrásném prostředí, ale jsou stále více ohrožována civilizací a možnosti udržet jejich životní prostor do budoucna se stále zhoršuje. Pytláctví, narůstající počet obyvatel a klimatické změny vyžadují ochranu zvířat v jejich přirozeném habitatu. Řada afrických vlád si to již uvědomuje, aktivně zajišťuje ochranu zvířat a propojuje ji s turistickým ruchem – zvířata jsou pro turistický ruch devizou a naopak turisté přivážejí do zemí finance na obnovu a udržitelnost prostředí. Z pozice provozovatelů zoologické zahrady tak i manželé Ambrožovi hledají možnosti, jak podpořit africké ochranářské organizace v jejich činnosti.

Jejich zájem o africký kontinent však nezůstal pouze u přírody, oslovila je také kultura a umění, které je v řadě kmenů stále udržováno a praktikováno v původní podobě. Postupem času tak vybudovali sbírku nejrůznějších artefaktů, kterou nyní v prostorách Jihočeského muzea představují.

Sbírka pro africké děti

Návštěvníci výstavy mohou také darovat jakýkoliv finanční příspěvek do pokladničky v rámci konání veřejné sbírky pro Klub přátel Tengenenge, která potrvá až do 31. 1. 2024. Spolek, který založila afrikanistka PhDr. Marie Imbrová, již 10 let pomáhá dětem předškolního věku, školákům a místním ženám v Zimbabwe, aby se zlepšily jejich životní podmínky. Spolek dále poskytuje podporu dětem v místním předškolním zařízení, jehož výstavbu financoval, a kde zaměstnává a platí místní učitelku, která učí děti anglicky. Školákům také spolek hradí školné nebo učební pomůcky. Dále zlepšuje hygienické podmínky ve vesnici nebo se podílí na různých projektech (sázení stromů, podpora sportu nebo pomoc dětem v období potravinové nouze). Děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který bude použit na výše uvedené činnosti Klubu přátel Tengenenge. Sbírka probíhá v rámci konání výstavy Umění černé Afriky. Více informací o spolku na: www.tengenenge.cz.


Fotografie


Autor: David Peltán,-i-