PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Berlínská umělkyně Pia Linz je poprvé v ČR. V budějovickém Domě umění vystavuje Místa

Berlínská umělkyně Pia Linz je poprvé v ČR. V budějovickém Domě umění vystavuje Místa

Pátek, 15.06.2018 / článek

 

Pro letošní léto jsou vyhrazeny prostory Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice berlínské umělkyni Pie Linz. Jedná se o autorku, která se v České republice představuje poprvé a jejíž stěžejním médiem je kresba. Výstavu můžete zhlédnout do 19. srpna.  

Na současné umělecké scéně lze hovořit o Pie Linz jako o originální umělkyni s velice osobitým projevem. Tvůrčí přístupy Pii Linz jsou charakteristické detailními kresbami, vytvářenými vždy na daném místě ve veřejném prostoru. Toto rozhodnutí, kdy svá díla vytváří mimo „izolovanost“ čtyř stěn atelieru, umožňuje umělkyni dokonale se seznámit s místem i lidmi, pohybujícími se v „jejím“ teritoriu.

"Na základě takovéhoto subjektivního využití vizuálních témat a motivů nám předkládá díla, jež jsou dokladem toho, že pohled každého z nás, jak se díváme na svět kolem sebe, je vždy odrazem individuálního vnímání souhrnu zlomků reality," říká kurátor výstavy Michal Škoda. 

Sama autorka je v České republice poprvé. "Jela jsem z Berlína autem a už po příjezdu se mi zde otevřela krásná krajina okolo Budějovic, bohužel nemám více času se zde s krajinou a městem seznámit, snad tedy příště. Když mě Michal Škoda oslovil, abych v Budějovicích vystavovala, koukla jsem na seznam předešlých výstav a umělců. Bylo tam skvělé jméno jedno vedle druhého. Jsem nesmírně pyšná, že si mě vybral a mohu v těchto krásných galerijních prostorech vystavovat i já," dodala autorka. 

Pia Linz (1964) je rodačkou z německého Kronbergu. Po absolvování střední školy studovala malbu na Staedelschule ve Frankfurtu nad Mohanem pod vedením Thomase Bayrleho, Johanna Georga Geygera, Felixe Dröseho a Christy Näher, a poté u Christy Näher pokračovala v mistrovském kursu. Díky různým stipendiím vycestovala za dalším studiem do Říma, Londýna a New Yorku. V roce 1999 pracovala jedenáct měsíců v uměleckém středisku Schloss Balmoral v Bad Emsu jako stipendistka německé spolkové země Porýní-Falc. V roce 2015 jí za její dílo byla společností VG Bild-Kunst udělena cena HAP-Grieshaber Prize. V současné době umělkyně žije a pracuje v Berlíně.
Českobudějovická výstava pod signifikantním názvem Locations nabízí reprezentativní kolekci děl této výjimečné umělkyně a divákovi předkládá nejen kresby na papíře, ale rovněž prostorové objekty z akrylového skla, takzvané Box Engravings, kde Pia Linz využívá techniky rytiny.

Koncepce samotných kreseb nejsou svázány s jedním tvůrčím přístupem, ale nabízejí vícero přístupů, tvořící jednotlivé cykly. Jako příklad lze zmínit projekty – „ Kresby spojené s místem“ či „Pole nazírání“, stejně jako trojrozměrné „Box Engravings“, patřící k hlavní části díla Projection Works a jsou dalším vývojem trojrozměrných Cube Pictures.
K trojrozměrným objektům sama autorka uvádí: „Nejprve vybuduji konstrukci z akrylového skla v architektonické nebo přírodní lokalitě. Na vybraném místě se uvnitř konstrukce posadím a zachytím přímo to, co vidím kolem sebe pomocí značkovače v podrobné kresbě na průhledné vnitřní stěny. Nakonec kresbu vyryji do akrylového skla. Na rozdíl od panoramat z 19. století, v nichž se pozorovatel umisťuje dovnitř panoramatu, zde pozorovatel nahlíží miniaturní svět rytin na krychlích zvenku. V této obrazové realitě je vzdálenost, a tudíž zbytek světa vždy obsažena uvnitř objektu.“

Její kresby jsou pak dokladem velice citlivého sžití se s danou lokalitou, kdy přeměřuje vybranou plochu /jako tomu bylo při „mapování“ londýnského parku nebo Central Parku v New Yorku/ krokováním a ve výsledném systému umístí své detailní kresby, doplněné textovými poznámkami, které „informují“ o přírodním prostředí a kolemjdoucích, nabízejí zaslechnuté útržky rozhovorů a odhalují samotné dění v místě.

Vzhledem ke stylu kresby má divák dojem, že vybranou lokalitu nahlíží z výšky, evokující uzavřený kosmos. Z odstupu lze vnímat celkovou strukturu a přiblížením se dílo na základě zaznamenaných detailů pozvolna ožívá a dá se dešifrovat. 


Fotografie


Autor: - dap, i -