PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Trenér kvality I.stupně


Ostatní / kurz




Město: České Budějovice

Datum: 07.12.2016 - 08.12.2016 od 09:00 hod.

Místo: Bude upřesněno na: http://organizace.csks.cz/redakce/index.php?typAkce=s1&spravce=177&lanG=cs&subakce=akce&xuser&rok=2016&mesic=9&den=26

 
 

 Kurzy pro Trenéry kvality I. stupně ČSKS jsou určeny pro pracovníky poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, kteří mají zájem zapojit se do zvyšování kvality svých služeb a následně certifikovat svou provozovnu. Účastníci kurzu se stanou držiteli značky „Q“. Kurzy jsou zároveň určeny pro pracovníky, kteří jsou z důvodu odchodu stávajícího Trenéra kvality z jejich organizace pověřeni k nahrazení stávajícího Trenéra.

Ve výjimečných případech se můžete zúčastnit školení i mimo oblast působnosti, než pod kterou spadá vaše provozovna. V případě zájmu o kurz mimo vaši oblast působnosti a v případě dotazů se obracejte na info@csks.cz.




Více o akci Trenér kvality I.stupně na webu akce