PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Léčivá moc pohádek


Ostatní / beseda
Město: Tábor

Datum: 21.10.2015 od 17:00 hod.

Místo: Dětský klub Janíček, Klokotská 116

Cena: 100 Kč

 
 

Vyprávění pohádek; interpretace pohádkových obrazů; výklad symbolů; doba a důvod vzniku pohádek; smysl vyprávění pohádek v dnešní době; vliv pohádek na vývoj dítěte a jeho život v dospělosti; uchopování smyslu pohádkových obrazů prostřednictvím uměleckých aktivit a prožitku vlastní zkušenosti.

Proč v dnešní době vyprávět pohádky?
Lidská duše je živá z pravých obrazů, které vedou k porozumění vlastnímu tajemství lidské bytosti. Vyprávění pohádek představuje velice vážnou a potřebnou práci. Ta vážnost spočívá v tom, že si my lidé začneme více všímat, co potřebuje k životu naše duše. Už víme něco o tom - a v podstatě dobře -, co potřebuje k životu naše tělo. Víme, že z něčeho rosteme, z něčeho sílíme, něco odbouráváme, něco proměňujeme. To všechno jsou procesy našeho těla. Ale už velice dávno jsme se přestali zabývat tím, co potřebuje k životu naše duše. Naše duše potřebuje potravu, která je skutečnou potravou, která je skutečnou substancí. A protože naše duše je velmi podvyživená a velmi hladová, je potřeba jí poskytnout takový pokrm, abychom z něho byli schopni žít nejenom do příštího týdne, ale abychom byli schopni z tohoto pokrmu, který přijmeme, čerpat a darovat i těm, kteří se s námi setkají.

PhDr. Anežka Janátová

Psycholožka, věnuje se pedagogické psychoterapeutické činnosti, přednáškám a vedení mezinárodních sympozií. Vyučuje v Akademii sociálního umění TABOR.

Narodila se v roce 1945 v Táboře. Po získání doktorátu v oboru pracovala několik let jako výzkumný pracovník, poté působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kde byla tři roky také ředitelkou. V roce 1992 založila Spolek pro léčebnou pedagogiku,sociální a uměleckou terapii v ČR, jehož je dodnes předsedkyní. V roce 1993 vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času (soukromá, státem uznaná škola) a vedla jej do roku 1997, kdy založila Akademii sociálního umění TABOR. V Akademii TABOR vyučuje zejména následující témata: Člověk jako tvůrce vlastního osudu; Prostor a čas - dimenze lidské existence; Sociální handicap; Logoterapie; Dramaterapie; Biografická práce.

V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně terapeutického centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je i biologicko-dynamické zemědělství. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR a také s dětským klubem Janíček.