PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Probourali zeď a přivítali manžele

Probourali zeď a přivítali manžele

Úterý, 10.02.2015 / fotoreport + článek

 

Marie a Zdeněk Preclíkovi - Mezi snem a realitou je první z nového a dlouho připravovaného projektu Manželské dvojice – řady výstav manželských dvojic. Ve čtvrtek 5. února ji v 17 hodin v prostorách Wortnerova domu AJG v Českých Budějovicích za přítomnosti obou autorů zahájil kurátor výstavy Adam Hnojil. S novou sezonou výstavní dům přivítal i jiné změny.

Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích začal rok 2015 novým cyklem, v němž budou konfrontováni manželé-umělci nebo jiní, například zdánlivě neslučitelní výtvarníci. Prvními z nich jsou manželé Marie a Zdeněk Preclíkovi. Ti představují vlastní výběr svých nejoblíbenějších děl.

Sochař Zdeněk J. Preclík (*1949) patří k ceněným představitelům české postmoderny. Začíná tvořit v 80. letech 20. století. Je známý jako vynikající znalec řemesla, který zároveň dokáže experimentovat. Mezi jeho díla patří i torza, fragmenty a neotřelé karikaturní hříčky.

Oproti tomu jeho žena malířka Marie Preclíková (*1949) patřila k průkopnicím českého hyperrealismu. Jádro její tvorby tvoří osobité snové portréty různých bytostí a romantické imaginativní krajiny. Známá je ale zejména vědeckými ilustracemi zvířat pro encyklopedie, které byly s úspěchem publikovány rovněž v Německu, Nizozemsku, Španělsku, Itálii či Francii.

Novinkou ve Wortnerově domě je probouraná zeď v prvním poschodí, která propojila dvě místnosti. Jde o návrat k původní architektonické podobě, která byla upravena v 90. letech. Souvisí se změnami koncepce zdejších výstavních prostor.


Další dvě výstavy další čtvrtek

Ten se má rozdělit na tři samostatné expozice s vlastní dramaturgií, aby obsáhly více tváří umění. Výstavy se budou obměňovat pravidelně, avšak na první dobrou se to úplně nepodařilo. Takže příští týden nás čeká vernisáž zbylých dvou výstav. V druhém poschodí to bude výstava Vladimír Skrepl - Lež a lži a ve „sklepě" se pak v rámci projektu Aréna Alšovka představí tvorba Marka Thera. Koncept tří samostatných výstav naruší výjimečně větší projekt.

Jinak nádherný dům naráží na své limity. Škoda je absence nějakého klidového prostoru / studovny, kde by se mohli návštěvníci na chvíli zdržet, třeba aby si lépe vychutnali výstavu, prohlédli katalogy nebo doprovodné materiály či se třeba podívali do archivu výstav. To je pochopitelně těžko realizovatelné, ale snadným krokem trochu vstříc by mohlo být aspoň posezení v rámci expozice.

Marie a Zdeněk Preclíkovi - Mezi snem a realitou
6. únor 2015 - 5. duben 2015
Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích
Kurátor výstavy: Adam Hnojil
www.ajg.cz

Dobrým příslibem mohou být zprávy o uvažovaném venkovním prostoru na „zahradě" Wortnerova domu a již připravený projekt rekonstrukce, který má zpřístupnit terasu objektu pro veřejnost. Když vše půjde dobře, realizovat by se mohla již příští rok.


Fotografie


Autor: Ondřej Brynych