PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Noc kostelů přinese na jih Čech bohatý program. Do akce se zapojilo přes 80 míst

Noc kostelů přinese na jih Čech bohatý program. Do akce se zapojilo přes 80 míst

Čtvrtek, 27.05.2021 / článek

 

Přes 80 kostelů, modliteben a kaplí Jihočeského kraje bude opět hostit akci Noc kostelů, při níž se podíváte na neobvyklá místa, koncerty, výstavy a zažijete kostely zcela jinak. Jihočeské svatostánky nabídnou přes 220 akcí. 

Mezi nimi například návštěvy a prohlídky kostelů a modliteben, divadla, koncerty všech žánrů, mše, výstavy, naučné stezky a výpravy, přednášky a besedy, promítání i meditace a posezení u táboráku. Celý program jihočeské Noci kostelů najdete ZDE. Vše za aktuálních bezpečnostních opatření Noci kostelů, více ZDE.

Motto letošní Noci kostelů 2021 je citací verše 20. "Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů."

Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s tématem úcty k životnímu prostředí. "Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií covid a mnozí lidé si kladou otázku, zda je to trest od Boha, zda má Bůh moc nad tímto světem... Ale právě zmíněný biblický verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé utrpení způsobené virem. Jde o to, že člověk znovu a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není králem stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských těles, biologické mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských vztahů. Tato pravidla můžeme respektovat nebo popírat, a podle toho se objeví plody našeho konání. I obyčejný kostelíček, malý kříž v polích někde za vesnicí nebo třeba kostel vtěsnaný mezi domy našeho města vypráví příběh o vztahu lidí a Boha. Ti, kdo kostel či kapli vybudovali, se pokorně skláněli před dárcem řádu, Tvůrcem stvoření. Každá věž ukazující na nebe jakoby hlásala, že jsme stále menší, než Bůh. Stvoření, příroda, život je úžasný dar, který máme s vděčností a pokorou spravovat, nikoli bořit, pošlapávat a pohrdat jimi," popsal páter Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Praha

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

Noc kostelů inspirovaná Rakouskem

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben.

V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala v České republice. V roce 2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé České republice, v roce 2011 poprvé také na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.

Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů v brněnské a devět kostelů v plzeňské diecézi. I přes nepřízeň počasí bylo v Brně a okolí zaznamenáno 90 000 návštěvnických vstupů, a dalších 10 000 v Plzni.

V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 500 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 7 000 doprovodných programů. Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 500 000 návštěvnických vstupů.


Autor: David Peltán

Mohlo by se vám zamlouvat

 

 

Vstupenkový systém BzucoKultura dnes


Temperament a vášeň

Hudba
Divadlo Oskara Nedbala Tábor - velký sál
28.05.2023 od 19:00 hod.

 

Gejzírfest folk country open air 2023

Hudba / festival / folk country open air
České Budějovice, Nádražní x Pražská tř.
28.05.2023 od 10:00 hod.

 

Pohádka ke dni dětí - Tři pohádky s písničkou

Pro děti
Amfiteátr DK Milevsko
28.05.2023 od 15:00 hod.

 

Den dětí

Pro děti
Tismenické údolí - amfiteátr
28.05.2023 od 14:00 hod.