PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Cesta za posvátným stromem aneb Time out 2016

Cesta za posvátným stromem aneb Time out 2016

Pátek, 26.08.2016 / fotoreport + článek

 

 Time out – to je pět dní v přírodě, čas strávený společně při hudbě, hrách, povídání, sdílení zážitků a zkušeností, čas za hranicemi města, které většina romských dětí ani v létě neopouští. Tento zážitkový program pro deset dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 10 až 15 let pořádala již jedenáctým rokem společnost Cheiron T, o.p.s. a to ve dnech 15. až 19. srpna ve vzdělávacím středisku ZVAS v Blatnici.

Program Time outu navazuje na celoroční působení pracovníků Cheiron T a zároveň je předznamenáním budoucího roku jako určitého potvrzení a prohloubení vztahu s klienty. Program umožňuje velmi úzké setkání s jednotlivými dětmi i skupinou jako celkem. Městské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou díky technikám prožitkové pedagogiky vedeny k sebereflexi, poznávání reality přírodního prostředí a především zodpovědnosti, neboť samy zajišťují chod tábora. V kuchyni mají pravidelné služby a areál tábora udržují v čistotě a pořádku. Koncept programu stojí na imperativu vedoucím děti k samostatnosti a řádu, který mnohdy v jejich životě chybí. Zažijí týden bez televize, virtuální reality a mobilních telefonů.

„Základní těžiště programu stojí na muzikoterapii, která se cyklicky opakuje. Hudba jako přirozený prostředek komunikace umožňuje pracovat s dětmi jiným způsobem, než jsou zvyklé. Muzikoterapeut Jan Chromeček má mnohaleté zkušenosti ve vedení dětí, které se učí naslouchat, spolupracovat s druhými, ale také vyjádřit sebe sama skrze hudební nástroj, vlastní hlas či ticho, které je samo o sobě důležitou součástí hudby. Imaginace pak dětem pomáhá dotknout se věcí, s nimiž dosud nepřišly do kontaktu,“ řekla Pavla Kohelová z Cheiron T.

Děti trávily svůj čas při volnočasových hrách, poznávaly les při hledání hub, učily se řešit krizové situace, strávily noc pod hvězdami, což pro většinu z nich byl životní zážitek. Spolu s pracovníky se vydávaly v loďce na hladinu rybníka, kde proběhly mnohé důležité rozhovory. Týdenní program vyvrcholil noční hrou, ve které děti putovaly po světýlkách do lesa, aby našly posvátný strom. Musely překonat strach a spolehnout se jeden na druhého, jelikož cesta vedla přes mnohé nástrahy, kde by samotný člověk neobstál. Za jejich odvahu je pak posvátný strom odměnil sladkostí a zážitkem úplňkové noci.

„V rámci Time outu děti zažívají pospolitost, vzájemnou podporu od pracovníků i svých vrstevníků, učí se proměňovat zakořeněnou soutěživost v ochotu porozumět a vnímat druhého. V průběhu let absolvovalo tento pobyt minimálně sto dětí. Každé dítě, které se za posledních deset let účastnilo akce Time out, s radostí a láskou vzpomíná na zážitky z Blatnice. Mnozí zde mají možnost zažít sebe v interakci s ostatními, ale i sebou samými v mezních situacích psychosociálních her a dotknout se tak toho, kým kdo skutečně je. Jsme rádi, že u toho můžeme být,“ dodal koordinátor pobytu Martin Procházka.

Cheiron T, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Cheiron T provozuje komunitní centrum, které svými aktivitami a svým respektem ke specifické životní situaci každého člověka vytváří mosty mezi lidmi v Táboře. Povzbuzuje a motivuje místní k tomu, aby mohli s pocitem svobody, dobrovolnosti a odpovědnosti stát na vlastních nohou a přispět k vytváření společné budoucnosti. V rámci Cheiron T, o.p.s. provozujeme Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T, které je rozděleno do dvou klubů – Klub pro mladší (6 – 14 let) a Klub pro starší (15 – 26 let), dále poskytujeme Terénní sociální práci. Pracujeme s předškolními dětmi (do 5 let), rodinami a celou romskou komunitou, v neposlední řadě s odbornou i laickou veřejností. Více o naší činnosti – www.cheiront.cz


Fotografie


Autor: Petra Basíková

Mohlo by se vám zamlouvat

 

 

Vstupenkový systém BzucoKultura dnes


U nás doma fest - 9. ročník

Hudba / festival / Blues, punk, rock, divadlo
Eliéška - bechyňské podzámčí
23.09.2023 od 13:00 hod.

 

 

Den otevřených dveří pro maturantky

Ostatní / den otevřených dveří
Svatební salon S-XXXL
23.09.2023 od 09:00 hod.

 

Venkovní pilates

Sport / jiný
Dům kultury Milevsko - amfiteátr
23.09.2023 od 09:00 hod.