PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Výstava APBT + Run Master Sporty


Výstava / výstava psů + závody
Město: Tábor

Datum: 18.05.2019 od 08:00 hod.

Místo: Knížecí rybník - Zárybničná lhota

 
 

 Zveme Vás na akci pořádanou Pitbull teamem S&S
Conformation Show & Run Master
Datum konání akce: 18. 5. 2019 - 19. 5. 2019
Místo konání: ATC Knížecí Rybník - Tábor (CZ) - zadní část
Informace k ubytování a rezervace na https://knizecirybnik.cz/kontaktcz

Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny.
Všeobecné podmínky:
Akce se mohou zúčastnit všechna plemena typu bull a jejich kříženci.
Akce se mohou zúčastnit zvířata v dobrém zdravotním stavu, zvířatům s viditelnou nadváhou nebude umožněn start ve sportovních soutěžích.
Z výstavy jsou vyloučeni psi, kteří nesplňují podmínky stanovené zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
Dále handler nesmí používat pomůcky způsobující psovi bolest, zakázány jsou i stahovací obojky, dále obojky ostnaté a elektrické. Psi s těmito „pomůckami“ nebudou puštěni do závodu a můžou být vyloučeni ze závodu, dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání..
Veterinární podmínky:
Očkování musí být v souladu s platnou legislativou - zejména platné očkování proti vzteklině. Psi musí být klinicky zdraví a nesmí vykazovat známky onemocnění a extrémního vyčerpání

Agresivní a nevhodné chování
Jakákoliv agrese bude trestaná diskvalifikací!
Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.

---- V den závodu ----
Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
Na registraci doražte nejpozději 15 minut před jejím koncem !
Platná pravidla pro daný závod budou k dispozici vždy před startem každého závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic.

Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem!
Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.

----- Výstava -----
Rozhodčí: Radek Kryštof

Výstavní kategorie:

4 – 6 měsíců
6 - 9 měsíců
9 - 12 měsíců
12 - 18 měsíců
18 - 24 měsíců
2 - 3 roky
3 - 5 let
5 a více
Junior Handling

+ tituly Best Puppy, Best In Show, Best Opposite Sex, Best Condition?

Výstavní posuzování delegovaným rozhodčím bude v souladu s výstavním řádem Bohemia Royal Breeders Association a dle standardu A.D.B.A. pro plemeno American Pit Bull Terrier včetně věkových kategorií daných touto registrační autoritou pro pořádání mezinárodní výstavy daného plemene a to včetně psaných výstavních posudků již posouzených psů.
Pro posuzování exteriéru APBT je výstava otevřena pro registrované psy ADBA, BRBA a pro psy neregistrované. Registrační informace o původu zvířat budou součástí výstavního posudku psa.

----- Sporty -----
Sporty budou pro všechna bull plemena, podmínkou otevření vlastní kategorie je minimálně 6 zvířat jednoho plemene a pohlaví.
Disciplíny:
Weight Drag Pull - Úkolem psa je utáhnout v co nejrychlejším čase sáně s celkovou váhou 75% váhy psa na travnaté dráze dlouhé cca 50m. Pes musí mít postroj určený k tahu!
Weight Pull Sprint - Úkolem psa je utáhnout zapřaženou tříkolku v co nejrychlejším čase na dráze cca 100m. Pes musí mít postroj určený k tahu!
Treadmill - Úkolem psa je uběhnout co nejdelší vzdálenost dle připojeného tachometru v rámci 2 minut.
Trackmill - Úkolem psa psa je v limitu 3 minut uběhnout co nejvíce kol ve vymezeném prostoru.
Coursing - Úkolem psa je zdolat vymezenou oválnou dráhu v co nejkratším čase.
Vyhodnocení Run Master titulu
Titul “Run Master” získá pes či fena, který se zúčastnil všech běžeckých disciplín a v bodovém systému získal nejvíce bodů. Vítězem titulu, nemusí být pes umístěný, který se umístil na prvních 3 příčkách. (Bodovací systém bude dodán)
Ohodnocení:
1.-3. místo psi/feny, váhové kategorie, Titul Run Master

------ Přihlášení a platby ------
Přihlášky lze podávat pomocí online formuláře https://goo.gl/forms/5u9gKaLjD2jabdMe2
Platby se zvyšují s blížící se akcí, výhodné je nahlásit se a platit včas !
Nutná částka k zaplacení neodpovídá době zaslání přihlášky !

Bude Vám zaslán e-mail vašich odpovědí s číslem účtu - jako potvrzení.
Přihláška je platná po zaplacení startovného.

Na akci je storno 100%. Po platbě není možné žádat vrácení peněz
číslo účtu pro platbu startovného - 115-7709290297/0100 (KB)