PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Krajina jako galerie obrazů: stěhovaví historici umění a jejich pouť časem


Ostatní / přednáška
Město: Tábor

Datum: 06.06.2019 od 19:00 hod.

Místo: BaoDílna, Pražská 157, Tábor

Cena: 100,-

 
 

Můžeme dnes zjistit co znamenala krajina pro poutníka ve středověku?

Zajisté ne, a přesto se experimentální projekt Stěhovavých historiků

umění pokusil odpovědět na tuto neřešitelné otázky.

Dvanáct moderních poutníků – studentů a badatelů z Masarykovy
univerzity – ušlo pěšky více než 1500 kilometrů a potkalo cestou některé
z nejpůsobivějších uměleckých památek středověké Francie v kontextu
dech-beroucích horizontů. Tato přednáška si přeje představit jak se změnilo jejich nahlížení na krajinu, na nekončící dialog mezi přírodou a kulturou, které formovala jejich bezprostřední tělesná zkušenost.
V kontextu putování se totiž vyčerpané a pohybem proměněné tělo stalo nástrojem k pokládání nových otázek o uměleckých dílech, vizuálních zážitcích či i historických pramenech. Přednáška bude koncipována jako chůze po poutnických cestách: představí nejprve krajinu, následně posluchači vstoupí do liminálních prostor a budou vedeni do nitra středověkého
chrámu až k nejposvátnějšímu místu. Vědecký umělecko-historický výzkum
se tak spojuje s osobním nasazením a do popředí vystupuje subjekt, který stojí tváří v tvář středověkému umění.


Více o akci Krajina jako galerie obrazů: stěhovaví historici umění a jejich pouť časem na webu akce


e-mail na pořadatele: posta@septemartes.cz