PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Len na Sumavě a Hornoplánsku


Výstava
Město: Český Krumlov

Datum: 01.04.2017 - 15.12.2017

Místo: Regionální muzeum, Ceský Krumlov

 
 

 „Když ještě len velkou cenu měl…“

Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v životě člověka a lidových zvycích.

Návštěvníci výstavy se prostřednictvím bohatého obrazového materiálu i řady trojrozměrných předmětů mohou seznámit s tradičními úkony, postupy a znalostmi, které se předávaly z generace na generaci a zachovaly se, často nezměněné podobě, až do 19. století. Výstava nabízí i možnost bezprostředního kontaktu s vybranými textiliemi, které jsou stylově instalovány.

Výstava seznamuje s produkcí lnu na Šumavě se zaměřením na její jižní část v období 19. a první třetině 20. století. Přibližuje technologie zpracování lnu obyvatel šumavských osad a obcí. Proces domácí produkce lnu je rozložen do jednotlivých fází
od zasetí po výrobu plátna. Návštěvníci se mohou obeznámit s tradičními úkony, postupy a znalostmi, které se předávaly z generace na generaci a zachovaly se, často nezměněné podobě až do 19. století.

Vedle zpracování lnu výstava mapuje také přidružené činnosti – bělení, barvířství, výrobu modrotisku. Informuje také o trhu a obchodu s lnem. Všímá si oslav, zvyků a rituálů doprovázejících pěstování lnu. Poukazuje na snahy o zjednodušení zpracování lnu a zkvalitnění postupů zakládáním menších podniků v Želnavě a Horní Plané. Zmiňuje rodinný podnik rodiny Greiplovy z Frymburka. V neposlední řadě odkazuje také na rodný dům Adalberta Stiftera a Stifterovu rodinu, především na otce, který provozoval obchod s lnem.

Texty jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací. Zvláště zajímavé jsou dobové fotografie obyvatel Hornoplánska před druhou světovou válkou při práci s lnem. Kromě fotografií jsou informace zpestřeny dalším obrazovým materiálem a archivními záznamy. Historicky hodnotné jsou citáty z dobové literatury, vzpomínky a svědectví obyvatel Hornoplánska. Téma dokreslují také trojrozměrné předměty převážně ze sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově. Dominantu výstavy tvoří tkalcovský stav. K vidění jsou dále předměty pocházející z venkovských domácností regionu převážně z 19. století. Kromě vochlí, drhlenů, mědlic, kolovratů, přeslic, tkacích destiček, modrotiskových forem, člunků, navíječů příze, mohou návštěvníci vidět druhy pláten a hotové textilní výrobky. Expozice nabízí i možnost bezprostředního kontaktu s některými vybranými textiliemi, které jsou stylově instalovány.


Více o akci Len na Sumavě a Hornoplánsku na webu akce
Mohlo by se vám zamlouvat

 

 
Kultura dnes


Listen Patiently

Výstava / + hudba + dílny
Špejchar Měšice
03.07.2022 od 16:00 hod.

 

Transforma 2022

Festival
Centrum města - Tismenické údolí, Křižíkova elektrárna, trafostanice
03.07.2022 od 12:00 hod.

 

Múzy na vodě

Festival
Soutok Vltavy a Malše
03.07.2022 od 15:00 hod.