PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Kouzlo křehkosti - výběr plastik ze sbírek


Výstava
Město: České Budějovice

Datum: 07.01.2017 - 15.01.2017

Místo: Alšova jihočeská galerie, suterén Wortnerův dům, U Cerné věže 22,Ceské budějovice

 
 

 V pořadí již čtvrtý výstavní projekt v SU_TERÉNu AJG představuje cyklus Skryté obzory, který je zcela věnován fenoménu výtvarné tvorby žen. Aktuální prezentace je příležitostí jak spatřit v jedné společnosti umělecká díla významných českých sochařek, jako jsou Eva Kmentová, Hana Wichterlová, Marta Jirásková, Mary Duras, Věra Janoušková nebo Zdena Fibichová.

Kouzelná křehkost některých soch z kolekce moderního a současného umění, motiv a odlišný výběr nabízejí pestrý přehled různých tvůrčích přístupů a znovu připomínají význam sochařské práce Aleny Honcové, Ellen Jilemnické, Růženy Raflové, Karly Vobišové a Vlasty Studnové. V následném kontextu umožňuje sbírkový fond AJG prezentovat skulptury a plastiky, které byly po dlouhý čas schovány v depozitářích, ve zcela nových a jiných souvislostech.

Člověk rád dělí věci na dobré a špatné a stejně tak je tomu i s uměním. V meziválečném období a v době minulého totalitního režimu nebylo volné a hlavně otevřené výtvarné jednání některých umělkyň přijímáno s nadšením laické, a už vůbec ne odborné veřejnosti. Bylo tak mnohdy pro nepochopení zakazováno či jinak degradováno. To některé výtvarnice vedlo k přesměrování na zcela jiné výrazové médium, pokud to bylo v daný okamžik možné, nebo k dlouhodobému přerušení či nedobrovolnému ukončení kreativní činnosti.

Ačkoliv vynalézavost, důmysl a výtvarná aktivita některých sochařek v mnoha ohledech vynikaly nad přístupem jejich tehdejších kolegů, není cílem této výstavy hledat rozdíl mezi „ženským“ a „mužským“ pojetím sochařství, neboť obě tyto kategorie (soustavně a vzájemně na sebe působící) jsou zcela samostatné a svébytné. Z této perspektivy je výstava doplněna malým srovnáním sochařských a partnerských dvojic Eva Kmentová – Olbram Zoubek, Hana Wichterlová – Bedřich Stefan. Přesto není na vybrané téma prvotně nahlíženo z hlediska genderového diskurzu. Záměrem výstavy je specifické přiblížení určité umělecké činnosti, připomenutí nezastupitelnosti elementu ženského sochařství a rekapitulace akviziční činnosti AJG z let 1956–2016.Více zde: http://www.ajg.cz/vystavy2/kouzlo-krehkosti/


Více o akci Kouzlo křehkosti - výběr plastik ze sbírek na webu akce