PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Knihovny.cz - Centrální portál knihoven


Ostatní / setkání
Město: Tábor

Datum: 14.11.2016 od 09:30 hod.

Místo: Městská knihovna Tábor

 
 

 Zveme vás na workshop, v němž vás provedeme nově spuštěným portálem Knihovny.cz od jeho pomyslného sklepa až po půdu. Obsahem workshopu je seznámení se službami a funkcionalitami centrálního portálu knihoven prostřednictvím konkrétních příkladů. Můžete si tak sami vyzkoušet, jak se s portálem pracuje a co v současné době uživatelům nabízí. Chybět nebudou samozřejmě ani informace o jeho dalším vývoji a podmínkách pro zapojení do portálu.

Workshop je určen všem pracovníkům knihoven, kteří se chtějí detailně seznámit s fungováním portálu a být připraveni na případné otázky uživatelů. Workshop není zaměřen na technické řešení portálu, ale na jeho uživatelské rozhraní.
Workshop je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu VISK 2.
Účast na workshopu je zdarma, je třeba se registrovat zde
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
S dotazy na workshop se obracejte na Ditu Folbergerovou (605 295 433) případně na Veroniku Hyblerovou Trachtovou z Městské knihovny v Praze.
Kapacita: 10 míst


Více o akci Knihovny.cz - Centrální portál knihoven na webu akce