PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Budějovická Galerie současného umění a architektury představí výstavu básníka malby

Budějovická Galerie současného umění a architektury představí výstavu básníka malby

Úterý, 08.01.2019 / článek

 

Do nového roku vstupuje českobudějovický Dům umění výstavou brněnského umělce Petra Veselého a po dvaceti letech tak nabízí možnost seznámit se s tím, kde se dnes tvorba tohoto autora pohybuje. Petra Veselého lze charakterizovat jako „básníka“, jehož jazykem je především malba a kresba, přestože pracuje rovněž s objekty a v nemalé míře se v jeho tvorbě setkáváme s textovými díly.

Veselého projev klade důraz na malířskou matérii a plošnost obrazu, který se odpoutává od figury, ale ne od člověka, jako takového. Ten je v jeho tvorbě přítomen, aniž by se přímo zjevoval. Člověk - každodenní život a předměty, které běžně používá. Text se v autorově díle stává „obrazem“, stejně jako je některé obrazy možno nahlížet jako „text“. Samotná slova reprezentují jak citace oblíbených autorů, tak autorovy vlastní úvahy. Nezřídka se setkáváme rovněž s koláží, kde právě text, například v podobě novinových útržků, vytváří finální podobu díla.

Charakter tvorby ve své prostotě a silném duchovním podtextu odkazuje k silnému sepětí s místem našeho kulturního a přírodního prostředí a především k Judrovu, části Brna, kde autor v prostorách bývalé kovárny žije a pracuje. Paměť a atmosféra tohoto prostředí se mu stávají stěžejním celoživotním tématem.
S „prostotou“ se setkáváme rovněž v užívání materiálů a škálou barev stojící na kombinaci bělob, šedí a černí, jejichž protiváhou se v určitých momentech stává barva červená – ať už jako nositelka významu či zdůraznění tvaru.

Důležitým momentem Veselého tvorby jsou jednotlivé cykly, na kterých kontinuálně pracuje a odkazuje v nich k neustálému „hledání“ ve svém okolí, uvědomování si místa i zaměření se na vnímání detailu v „předmětech“, které ho obklopují, u nichž odkrývá krásu jednoduchosti a zaměřuje se na redukci formy až k samé podstatě.
Názvy cyklů, jako například Fragmenty, Pokoje, Dveře, Stropy, Vrstvy - jsou jasným sdělením vztahujícím se k naší existenci, jejichž jednotlivá témata Veselý zpracovává v rámci děl, vycházejících, /jak sám uvádí/, ze „zaostřování“, kdy se zaměřuje - na jednotlivé části skutečnosti, jejich významy v lidském životě. Často se tak setkáváme se základními, chce se říci archetypálními náměty jako je postel, lavice, židle, okno, stůl. Roli hrají také struktury předmětů a materiálů, které pak do maleb a kreseb přenáší v podobě reduktivních forem.

Jiří Valoch v jednom ze svých textů kdysi napsal: „Veselý lyricky přehodnocuje zobrazené a předkládá tím jakési poselství věcí. Tyto věci se pak neobjevují pouze v malbě, ale často je také fyzicky použije a vnese do své práce. Tímto přenášením, doslovnou citací a fyzickou přítomností věcí a materiálů se tak dostává až k vytváření objektů.“
 
Ke zmiňovaným cyklům se váže také českobudějovická výstava FORMÁTY, kterou autor sám doprovází malým zamyšlením:

„ Od počátku 80. let jsem si na papír rýsoval nebo i z něj vystřihoval formáty obrazů, které mně byly nějak blízké. Šlo nejdříve o technickou pomůcku, o to udělat si představu o jejich reálné velikosti a vlastně i o svého druhu citaci. Ty jsem občas v průběhu studia dělával (třeba Návrat ztraceného syna podle Rembrandta), když jsem cítil, že si potřebuju odpočinout od studií zátiší, figur apod., že se potřebuju opřít o něco dějinami již ověřeného ve smyslu formy, ale i obsahu. V případě citací formátů šlo taky o potřebu si předlohu prostřednictvím něho svým způsobem zpřítomnit či „přivlastnit“. Formáty jsem dál obdobně připravoval průběžně," popisuje Petr Veselý, jak se k tématu formátu dostal. 

Výstava je v Galerii současného umění a architektury - Domě umění k vidění od 10. ledna do 10. února. Vernisáž se uskuteční ve středu 8. ledna od 18. hodin. Kurátorem výstavy je Michal Škoda. 

O autorovi

Petr Veselý je absolventem malby v atelieru Jiřího Coufala na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně (1969 – 73) a v letech 1973–1979 navštěvoval speciální ateliér krajinářského a figurálního malířství u prof. Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze. Prostředí a studium na AVU mu přineslo nejen možnost intenzivní práce a osvojení si malířských technik, ale především důležitá setkání, která také ovlivnila vývoj jeho tvorby. Vedle vlastní umělecké činnosti se po absolutoriu věnoval pedagogické práci na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (dříve UJEP) v Brně. Nejprve v letech 1981–1989 jako externí učitel, v letech 1989–1992 jako odborný asistent. Od roku 1992 působil jako odborný asistent v ateliéru malířství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V roce 1993 byl jmenován docentem pro obor malba. Od roku 1995 dosud je vedoucím oboru Malířství na Střední škole umění a designu, stylu a módy (dříve SŠUŘ) v Brně. V letech 2002–2007 byl současně vedoucím ateliéru Malířství I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Od roku 1986 je Petr Veselý členem Tovaryšstva malířského (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík). V letech 1990–1999 byl členem TT klubu v Brně. Od roku 1996 je členem Umělecké besedy.


Fotografie


Autor: - i, dap -