PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


V Budějovicích začíná Intersalon, práce vystaví 75 umělců z celé Evropy

V Budějovicích začíná Intersalon, práce vystaví 75 umělců z celé Evropy

Středa, 04.10.2017 / článek

 

Asociace jihočeských výtvarníků (dále AJV) je výběrovým sdružením profesionálních výtvarných umělců a teoretiků Jihočeského kraje. Posláním je rozvíjení všeoborových aktivit v oblasti výtvarné tvorby a prezentace jejich výsledků formou výstav, se zvláštním přihlédnutím k možnostem mezinárodních kontaktů, jejichž výsledkem je každoroční výstava Intersalon AJV. Vernisáž 21. ročníků se koná dnes, ve středu 4. října, od 17 hodin v budějovické Galerii Mariánská.    

Intersalon zahrnuje všechny obory výtvarného umění, od malířství přes sochařství, grafiku až k oborům užitého umění. Důvodem proč Intersalon musel zhruba před osmi lety opustit České Budějovice, byla absence výstavního prostoru.

První ročníky se konaly v DK Metropol, později v Jihočeském Muzeu a s jeho rekonstrukcí byl Intersalon nucen využívat možnosti jiných měst. Ať už to byl Písek, Pasov, Tábor. V Českých Budějovicích se konal opět před třemi lety ve Wortnerově domě a v roce 2015 v Galerii Mariánská. 

"Věříme, že se povede obnovit tradici Intersalonů doma v Budějovicích. Letošní 21. ročník je realizován opět v Galerii Mariánská, účastní se ho 75 umělců z Čech, Německa, Rakouska, Itálie, Francie, Slovinska, Španělska a Rumunska,"  říkají umělci. 

K dnešnímu dni se výstav Intersalon AJV zúčastnilo více než 1000 výtvarných umělců z 27 zemí světa. Výstava je tedy svým rozsahem a počtem zúčastněných autorů mimořádným projektem nejen v jihočeském regionu, ale i v celé ČR. 

Výtvarné obohacení v kraji 

Snahou AJV je přinášet neustále nové podněty, nejen v rámci komunikace na poli profesní umělecké scény, ale také obohacovat kulturní život v rámci Jihočeského kraje. U zrodu myšlenky pořádat každoročně mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění stálo tehdy přesvědčení, že aktivita tohoto druhu je velmi užitečnou, ne-li zcela nezbytnou formou komunikace naší výtvarné obce s okolním světem a veřejností.

"Domníváme se, že tato prvotní idea za dobu trvání Intersalonu neztratila nic ze své původní aktuálnosti. Výstava je stále nejen důležitou součástí společenského kulturního dění v jihočeském kraji, ale i specifickou možností veřejné publicity současných výtvarných snah i významnou organizační i kritickou platformou reflektující dosažený stav i stupeň dalšího rozvoje tvůrčí sféry. K tomuto tvrzení nás navíc opravňuje i značný ohlas na doposud realizované ročníky v předchozích letech,"
shodují se výtvarníci.  


Fotografie


Autor: - i, dap -