PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Ve Vodňanech se koná osmá Pecha Kucha Night, tentokrát stylově ve skleníku

Ve Vodňanech se koná osmá Pecha Kucha Night, tentokrát stylově ve skleníku

Pondělí, 25.09.2017 / článek

 

Pavel Podruh, všestranně nadaný muž, který v projektu Český ostrovní dům konstruuje budovu zcela nezávislou na okolním prostředí, bude jedním z prezentujících na osmé Pecha Kucha Night Vodňany pořádané spolkem Vodňany žijou.

Ta má tentokrát téma Na růžích ustláno a uskuteční se ve skleníku zahradníka Milana Holého v Číčenické ulici netradičně ve středu 27. září od 20 hodin. Formát Pecha Kucha tak završí ve Vodňanech druhý rok své úspěšné existence.

Představí se i spolek Žlutý petrklíč, který v rámci možností české legislativy usiluje o vybudování, vybavení a provoz týdenního stacionáře pro lidi s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením.

Do oblasti veřejné správy a toho, jak udělat z ospalého a vcelku nudného města sídlo, kde budou lidé rádi žít, se svojí prezentací zabrousí Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan. „Dolní Břežany v posledních dvaceti letech více než ztrojnásobily počet svých obyvatel. Nestaly se ovšem jako mnohé podobné satelity v zázemí velkých měst jen nahodilým nakupením nových rodinných domů, nýbrž jsou sídlem s promyšlenou městskou politikou, s jasným urbanistickým plánem, atraktivními veřejnými prostory i kvalitní architekturou,“ říká Věslav Michalik.

O dlouhodobé péči o veřejnou zeleň promluví Jaroslav Brůžek, který mnoho let pracuje jako vedoucí odboru životního prostředí na strakonické radnici.

Rekonstrukci státu, organizaci, která dohlíží na schvalování zákonů, které mají zlepšit politické prostředí v naší zemi, bude zastupovat Lukáš Kraus.

Mají u nás na růžích ustláno lidé starající se o památky a jejich propagaci? Na to odpoví za Institut pro památky a kulturu Aleš Kozák. Ten v roce 2007 založil tuto neziskovou organizaci. Institut kromě toho, že pomáhá šířit osvětu a příklady dobré praxe v oblasti péče o památky v České republice, provozuje redakci portálu a časopisu PROPAMÁTKY, připravuje konference a zaměstnává při těchto projektech lidi se zdravotním znevýhodněním.

Přímo o květinách a jejich symbolice v novodobé tradici květinových koberců vytvářených ve farnosti Dobrá Voda u Českých Budějovic o svátku Božího Těla promluví Marie Šeborová.

Svoji knihu Böhm růže Blatná, která byla vydána k 125. výročí narození blatenského pěstitele a šlechtitele těchto krásných květin Jana Böhma, představí Jiří Sekera, člen Rosa klubu ČR.

Vstupné bude jako tradičně dobrovolné a výtěžek použije pořádající spolek Vodňany žijou pro pořádání dalších kulturních akcí.

Pecha Kucha Night, která pochází z Tokia a její název znamená v japonštině „povídání”, se koná ve více než 900 městech po celém světě, a jejich počet stále roste. Princip PKN je velice jednoduchý: každý prezentující promítá 20 obrázků a ke každému hovoří 20 vteřin. Je tak zajištěno, že se člověk dozví mnoho zajímavého za velmi krátkou dobu. Ve středu 27. září od 20 hodin, večer před svatým Václavem, se ve Vodňanech Pecha Kucha Night uskuteční poosmé. „Jihočeské Benátky“ jsou tak jedním z nejmenších měst na světě, kde se PKN koná.

Facebook.com/vodnanyzijou
www.Vodnanyzijou.cz
www.Pechakucha.org

 


Fotografie


Autor: - i -