PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Dny architektury zavedou návštěvníky do netradičních míst, unikátních budov i na hladinu

Dny architektury zavedou návštěvníky do netradičních míst, unikátních budov i na hladinu

Čtvrtek, 28.09.2017 / článek

 

 Oživování prostoru podél břehů českých řek, význam vody jako nenahraditelného zdroje i nebezpečného živlu ve městech, prolínání kulturní a přírodní krajiny i možnost dostat se do jindy nepřístupných tajuplných staveb nabídne první říjnový víkend festival Den architektury. Pořádající spolek Kruh, kladoucí důraz na kvalitní současnou architekturu, si jako inspiraci pro letošní sedmý ročník, který se koná od 30. září do 1. října, zvolil právě téma vody a města. Na jihu Čech objevíte zajímavá místa v Českých Budějovicích, Táboře, Veselí nad Lužnicí, Prachaticích, Českém Krumlově, Písku, Týně nad Vltavou, Slavonicích, Volyni i Vimperku. 

Jak se lépe a jinak dívat kolem sebe naučí návštěvníky ve více než šedesáti městech samotní architekti, urbanisté, historici i další odborníci, kteří pro veřejnost připravili lákavý program plný plaveb, procházek, cyklojízd, koupacích happeningů, besed a rodinných workshopů povětšinou zdarma.

Festival představí nejen stavby přímo spojené s vodou, ale i současnou architekturu, industriální stavby a historicky cenné objekty. Součástí je také mezinárodní filmový festival Film a architektura ve dnech 30. 9. až 5. 10. s dramaturgickým dohledem Adama Gebriana, který se letos poprvé rozšiřuje mimo Prahu i do Brna a dalších měst.

„Den architektury byl inspirací vzniku mnohých spolků a iniciativ, které festival tvoří a dávají významu spolutvorby veřejného prostoru reálný smysl,“ říká k festivalu jeho zakladatelka a držitelka titulu Architektka roku 2016 Marcela Steinbachová a dodává: „V současnosti probíhá diskuse o využívání břehů řek a vodních ploch jako veřejného prostoru ve městě a právě téma vody, jak s pohledu tvorby měst, tak z pohledu aktuálních problémů se zdroji, je velice aktuální.“

Podrobný program celostátního festivalu Den architektury 2017 v jednotlivých městech v ČR i na Slovensku je včetně otevřených budov v rámci Hurá dovnitř! k dispozici na www.denarchitektury.cz.


PROGRAM V JIHOČESKÉM KRAJI

ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝPADEK PAMĚTI – SOCIALISTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Příklady kvalitní architektury 60.– 80. let 20. století s architektem Filipem Landou, šéfredaktorem časopisu ERA21.Stavbám vzniklým v období socialismu se dnes začíná dostávat pozornosti a přestávají být a priori odmítané. Procházka navazuje na téma „Výpadek paměti“ zpracované v časopise ERA21 č. 03/2017.
Sraz: so 30. 9., 15.00, Jihočeská vědecká knihovna, Lidická třída 1700/1

PLAVEBNÍ KANÁL A KOMORY
Po Vltavské vodní cestě a komorách lodí s architekty Martinem Krupauerem a Pavlem Kvintusem z Atelieru 8000.
Sraz: bude upřesněno

ČESKÝ KRUMLOV

REVITALIZOVANÝ
Český Krumlov pochází z německého Krumme Aue čili křivý luh. Kromě známých staveb, díky nimž je Krumlov zapsán na seznam UNESCO, vyrostlo v tomto „luhu“ v 70. letech i kino Luna či, o pár století dříve, komplexy klášterů minoritů a klarisek. Se studentem architektury Filipem Hermannem do interiérů obou staveb.
Sraz: ne 1. 10., 15.00, Hradební 61

PÍSEK

OTAVA POD PÍSKEM – SOUČASNOST A BUDOUCNOST
K čemu je poslední Jiráskův most v Písku, jak funguje čistírna odpadních vod – návštěva s výkladem, kudy povede obchvat města a co se bude kolem něj stavět, co bude se Sulanem, mělo by se obnovit koryto potoka Jiher v prostoru sídliště Portyč? Témata letošní procházky s architekty Petrem Leškem a Martinem Zborníkem.
Sraz: ne 1. 10., 14.00, Jiráskovo nábřeží – na začátku mostu k čistírně směrem od města

TÁBOR

PŘÍVOZ PŘES JORDÁN
Přívoz přes Jordán od Trafostanice u Botanické zahrady na Sokolovskou plovárnu. K ukrácení cesty a k pobavení. Na břehu u Trafostanice bude probíhat autorské čtení v rámci festivalu malých nakladatelů, TABOOK. Organizuje spolek Transforma.
Sraz: so 30. 9. – ne 1. 10., 10.00–18.00, přívoz mezi Trafostanice – Sokolská plovárna

CESTA VODY V TÁBOŘE
Systém vybudovaný na přelomu 15.–16. století, který dostával vodu z nádrže Jordán nahoru do města Tábor, byl unikátní. Jak tento systém fungoval, kudy a kam všude voda tekla a jak vypadá soustava objektů, budov a kašen dnes, k čemu slouží a kde byly zaniklé kašny? Cestou vody z Jordánu nahoru do města Tábora provede architekt Ondřej Chudý a další hosté.
Sraz: so 30. 9., 14.00, před budovou Střelnice, Žižkova 249

EXKURZE KE SPODNÍ VÝPUSTI (HURÁ DOVNITŘ!)
Jak se vypouští Jordán. Exkurzy provedou technici Vodovodů a kanalizací. Organizuje spolek Transforma.
Sraz: so 30. 9., 17.00, za jordánskou hrází u vodopádů, U Stadionu míru 1653/1

TÝN NAD VLTAVOU

Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI ANEB OD SÝPKY K MOSTU
Procházka s historikem architektury Janem Ivanegou přiblíží opomíjené místní památky. Navštívíme barokní sýpku, která vedle zámku a kostela sv. Jakuba patřila k dominantám města, a zamyslíme se nad její budoucností. Připomeneme si i místní modernistické stavby a procházku zakončíme přednáškou na starém mostě.
Sraz: so 30. 9., 14.00, Tyršova 403

VESELÍ NAD LUŽNICÍ

VĚŽ KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
V rámci Dne architektury bude veřejnosti otevřena věž kostela Povýšení svatého Kříže s dočasnou muzejní expozicí tykající se kostela Povýšení svatého Kříže, kostelní věže, zvonové hranice se čtyřmi zvony, z nichž jeden pochází z 15. století a je starší než samotná věž. Komentář k věži od architekta Bohuslava Šenkýře.
Sraz: so 30. 9., prohlídky 11.00–15.00, sledování západu slunce 18.00–19.15, noční prohlídka 21.00, ne 1. 10., prohlídky 13.00–15.00, kostel Povýšení svatého Kříže

VEŘEJNÝ PROSTOR VE MĚSTĚ (WORKSHOP)
Diskuse a workshop o architektuře na téma veřejného prostoru ve Veselí nad Lužnicí. Do diskuse bude přizvána veřejnost, zástupci vedení města Veselí nad Lužnicí a architekti, kteří představí koncepční návrhy na řešení vybraných veřejných prostorů. Diskusi uvede architekt Bohuslav Šenkýř. Hlavním tématem bude řešení veřejného prostoru a parku před kulturním domem.
Sraz: so 30. 9., 14.00–17.00, před kulturním domem

SLAVONICE

NEJEN V PODZEMÍ
Při Dni architektury Slavonice 2017 nabídneme komentované prohlídky interiérů soukromých slavonických domů, které prošly v posledních letech zajímavými rekonstrukcemi. Zároveň k tématu „voda“ nabídneme prohlídky části slavonického podzemí, které není běžně zpřístupněno. Večer proběhne přednáška s projekcí ve Spolkovém domě. Více informací na webu spolku.
Sraz: so 30. 9., 10.00 prohlídka, 19.00 přednáška, Spolkový dům Slavonice, Na Potoku 629

VOLYNĚ

ARCHITEKT MĚSTA A REPUBLIKY
František Průša, 1892–1957. Žák Jože Plečnika na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Architekt, sochař, medailér a profesor. Procházka se spolkem Volyně v Dolyně po jeho nejzajímavějších volyňských dílech: volyňská sokolovna, pomník padlým, vily čp. 400, 465 a 466. Zakončeno promítáním z pozůstalosti v kavárně Ve Dvorku a drobná vzpomínka a medailonek volyňského rodáka, jubiliujícího architekta a profesora Josefa Niklase 1817–1877.
Sraz: so 30. 9., 14.00, Sokolská 383

VIMPERK

ZÁMECKÉ VODOVODY A KANALIZACE V MINULOSTI
Při listovaní v otevřené knize vývoje architektonických podob zámku ve Vimperku lze vysledovat také proměny a vývoj jeho technického zázemí. Společně s kastelánem Vojtěchem Brožem procházka hradem a jeho okolím zaměřená na proměny hradního a zámeckého zásobování vodou a řešení odvodu odpadů v dobách minulých.
Sraz: so 30. 9., 14.00, I. nádvoří zámku před Hodinovou věží

VODA V HISTORII VIMPERKA
Řeka Volyňka i zdroje pitné vody ovlivňovaly život města. Tok řeky se často měnil v nezkrotný živel, jindy zase plnil úlohu důležité transportní cesty pro vimperské sklárny. Jak bylo zásobováno město pitnou vodou? O tom bude vyprávět Ladislav Čepička z Muzejního spolku vimperského panství.
Sraz: so 30. 9., 16.00, kavárna Ve Skále, Pivovarská 61

VIMPERK A VOLYŇKA – POTENCIÁLY A PROBLÉMY ŘEKY VE MĚSTĚ
Volyňka představuje pro Vimperk výraznou přírodní linii. Potenciály, kterými řeka disponuje, nejsou zdaleka naplňovány. Co může Vimperku řeka a její okolí přinést či s jakými problémy se řeka ve městě nyní potýká? Na tyto otázky se pokusí odpovědět za spolek Prostor Vimperk architekt Karel Harazim.
Sraz: so 30. 9., 18.00, kavárna Ve Skále, Pivovarská 61

PRACHATICE

MĚSTO NA SOUTOKU (PRAVDA, JEN DVOU POTOKŮ)
Prachatice jsou městem na soutoku. Pravda jen dvou potoků. Sledovat průtok Živného a Fefrovského potoka městem je ale dobrodružství i zajímavý historický exkurz – na krátkém úseku zde stály čtyři mlýny. Stopování Fefrovského potoka je pak skoro detektivní práce. Provází Prostor Prachatice.
Sraz: so 30. 9., 14.00, Nemocniční, před poliklinikou

PLAVECKÝ BAZÉN
Plavecký bazén v Prachaticích je poměrně zajímavou stavbou. Při komentované prohlídce se pokusíme odhalit jeho kvality a srovnat ho s dobovou i dnešní stavební produkcí zejména veřejných staveb. Provází Prostor Prachatice.
Sraz: so 30. 9., 15.30, U Stadionu, před bazénem


Autor: - i -

Mohlo by se vám zamlouvat

 

 
Kultura dnes


Český Honza

Divadlo / pro děti / pohádka
Divadlo Oskara Nedbala Tábor - divadelní zahrada
29.07.2021 od 16:00 hod.

 

Milevské léto - Fantom

Hudba / koncert / rock
Dům kultury Milevsko - amfiteátr
29.07.2021 od 18:00 hod.